headerphoto

Otázky a odpovědi

Pionýr ještě existuje?
Pro koho jsou vaše akce určeny?
Kdo pracuje s dětmi?
Kolik stojí členství?
Jsou děti nějak pojištěny?

Mají vaše tábory nějaké zaměření?
Jak často se děti sprchují?
Je v noci tábor hlídán?
Je možné zařídit, aby byli sourozenci/kamarádi ve stejném stanu?

Nenašli jste odpověď na svoji otázku? Napište nám ji a my vám rádi odpovíme.

Pionýr ještě existuje?

Ano. Na jaře v roce 1990 se uskutečnila celostátní konference pionýrských pracovníků, na které bylo rozhodnuto o založení občanského sdružení dětí, mládeže a dospělých s názvem Pionýr. Do nového sdružení mohly vstoupit dosavadní organizační jednotky - pionýrské skupiny - na základě svého svobodného rozhodnutí.

Vedoucí a instruktory Pionýra spojuje zejména radost z dobře vykonané práce pro děti. Práce, kterou dělají zdarma, ve svém volném čase a prakticky bez jakéhokoliv ocenění s výjimkou úsměvu na tváři dětí.

Pro koho jsou vaše akce určeny?

Pro rodiče s malými dětmi (2-6 let) a pro větší děti (6-15 let) bez rodičů. Po dětech ani po rodičích nejsou vyžadovány žádné speciální vědomosti nebo dovednosti - přijít může opravdu každý. Podmínkou není ani to, že byste museli být naším členem. Můžete se třeba přijít podívat na jednu schůzku nebo jeden výlet, a zjistit, jestli se vám u nás bude líbit.

Kdo pracuje s dětmi?

Všichni naši vedoucí mají akreditované školení MŠMT, jsou samozřejmě důkladně proškolení z bezpečnosti a první pomoci, ale i z tábornických dovedností. V případě potřeby tak budou umět dětem pomoci i poradit.

Hlavní vedoucí táborů absolvovali školení zaměřené na vedení dětského tábora a odborné zkoušky mají za sebou samozřejmě i naši zdravotníci. 

Kolik stojí členství?

V první řadě je zapotřebí počítat členský příspěvek. Platí se během podzimu na následující kalendářní rok a jeho výše se liší podle oddílu, ve kterém se chcete registrovat (obvykle cca. 400-600 Kč). Tento příspěvek zahrnuje peníze za pronájem klubovny, úrazové pojištění, odvody Pionýru a také příspěvek na pomůcky na program oddílu (proto se jeho výše liší podle oddílu).

Dále je potřeba počítat s výdaji za výlety, které se platí zvlášť. Zde platíte konkrétní výdaje na dané akci, tzn. dopravu, ubytování, jídlo, program apod.

V neposlední řadě je dobré počítat také s výdaji na výbavu dítěte. Typicky jde o spací pytel, karimatku, kvalitní batoh a další. Jedná se především o letní tábory, na výlety během roku se většinou dá nějak domluvit a výbavu zapůjčit např. od vedoucích.

Jsou děti nějak pojištěny?

Ano. Všichni členové jsou pojištěni hromadnou úrazovou pojistkou u Generalli, díky které budou finančně odškodněni v případě déle trvajícího úrazu.

Kromě toho máme sjednané i pojištění proti škodě způsobené třetím osobám pro případ, že by došlo k poškození cizího majetku na některé z našich akcí.

Mají vaše tábory nějaké zaměření?

Pořádáme klasické stanové tábory, na kterých se děti seznámí se základy tábornictví a pobytu v přírodě. Každý turnus má vlastní motivovanou hru, která prolíná celým táborem. Každým rok se snažíme naše tábory zpestřit i něčím neobvyklým - v minulých letech si děti zkusily například dojit krávy, absolvovat hasičské cvičení, jezdily na koni nebo sjížděly řeku.

Jak často se děti sprchují?

Můžou každý den. K dispozici je sprcha s teplou vodou (je třeba jen zatopit pod průtokovým kotlem), takže se mohou jít sprchovat např. odpoledne během poledního klidu nebo večer po skončení programu před večerkou.

Je v noci tábor hlídán?

Ano, starší děti na táborech se po cca. 2 hodinách střídají na dvoučlenných hlídkách. V případě potřeby samozřejmě nezasahují samy, ale upozorní vedoucí, kteří zakročí. Za velkého deště se hlídky obvykle ruší.

Je možné zařídit, aby byli sourozenci/kamarádi ve stejném stanu/družince?

Záleží na věkovém rozdílu a pohlaví. Ve stejném stanu mohou být pouze kluci nebo pouze holky (tak zní vyhláška). Z důvodu rovnoměrného rozdělení družinek většinou vrstevníci spolu být nemůžou, ale lze se domluvit alespoň na tom, že spolu půjdou na puťák. Každopádně pokud si jste přesvědčeni, že je to pro dítě vhodnější, budeme se vám snažit vyhovět - v takovém případě se prosím domluvte s hlavním vedoucím příslušného turnusu.