headerphoto

Otázky a odpovědi

Pionýr ještě existuje?
Pro koho jsou vaše akce určeny?
Kdo pracuje s dětmi?
Kolik stojí členství?
Jsou děti nějak pojištěny?

Mají vaše tábory nějaké zaměření?
Jak je zajištěna hygiena na táboře? Jak často se děti sprchují?
Je v noci tábor hlídán?
Je možné zařídit, aby byli sourozenci/kamarádi ve stejném stanu?

Nenašli jste odpověď na svoji otázku? Napište nám ji a my vám rádi odpovíme.

Pionýr ještě existuje?

Ano. Na jaře v roce 1990 se uskutečnila celostátní konference pionýrských pracovníků, na které bylo rozhodnuto o založení občanského sdružení dětí, mládeže a dospělých s názvem Pionýr. Do nového sdružení mohly vstoupit dosavadní organizační jednotky - pionýrské skupiny - na základě svého svobodného rozhodnutí.

Vedoucí a instruktory Pionýra spojuje zejména radost z dobře vykonané práce pro děti. Práce, kterou dělají zdarma, ve svém volném čase a prakticky bez jakéhokoliv ocenění s výjimkou úsměvu na tváři dětí.

Pro koho jsou vaše akce určeny?

Na tábory a další skupinové akce s námi mohou samostatné děti od 6 do 15 let. Některé akce a turnusy táborů jsou určené i pro mladší děti v doprovodu rodičů.

Kdo pracuje s dětmi?

Všichni naši vedoucí jsou důkladně proškoleni v bezpečnosti a poskytování první pomoci.

Hlavní vedoucí táborů a oddíloví vedoucí absolvovali školení akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Povinné odborné zkoušky mají za sebou samozřejmě také naši zdravotníci.

Kolik stojí členství?

Členský příspěvek platí děti registrované v některém z oddílů na naší skupině. Příspěvek se platí během podzimu a platí na následující kalendářní rok. Zahrnuje odvody Pionýru, úrazové pojištění, ale také příspěvek na pronájem klubovny a na pomůcky na program oddílu. O výši členského příspěvku vás bude informovat oddílový vedoucí (pohybuje se kolem 1000 Kč na rok).

Výlety i tábory nejsou pouze pro děti registrované v oddílech a platí se zvlášť. Ceny jsou dány výdaji konkrétní akce (doprava, ubytování, strava, program a pomůcky, pojištění).

V neposlední řadě je potřeba počítat s výdaji na výbavu dítěte. Na výlety i tábory bude potřebovat spací pytel, karimatku, kvalitní batoh a další věci.

Jsou děti nějak pojištěny?

Ano. Všichni účastníci našich akcí jsou pojištění hromadnou úrazovou pojistkou. Pojistnou událost hlásí pořadatel akce (oddílové schůzky, výletu, tábora a podobně).

Kromě toho máme sjednané i pojištění proti škodě způsobené třetím osobám pro případ, že by došlo k poškození cizího majetku na některé z našich akcí.

Mají vaše tábory nějaké zaměření?

Pořádáme klasické stanové tábory, na kterých se děti seznámí se základy tábornictví, pobytu v přírodě a zahrají si různé hry. Každý turnus má své téma (celotáborovu hru), které se prolíná celým táborem, hrami a aktivitami.

Jak je zajištěna hygiena na táboře? Jak často se děti sprchují?

Naše tábořiště odpovídá hygienickým standardům (podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti). Má suché záchody, dostatek umyvadel s tekoucí vodou (studenou) a k dispozici jsou sprchy s teplou vodou (ohřívaná průtokovým kotlem).

Děti se tedy mohou sprchovat dle potřeby, klidně každý den. Minimálně jednou týdně probíhá tzv. hygienický den, kdy se děti sprchují povinně.

Je v noci tábor hlídán?

Ano, noční hlídky zajišťuje každý den jedna z družinek. Děti hlídají v dvou až tříčlenných skupinkách, starší děti se střídají po 2 hodinách, mladší po 1 hodině. Děti jsou pravidelně kontrolovány vedoucími. V případě potřeby samozřejmě nezasahují samy, ale upozorní vedoucí, kteří zakročí.

Je možné zařídit, aby byli sourozenci/kamarádi ve stejném stanu/družince?

Záleží na domluvě s hlavním vedoucím tábora. Myslete ale na to, že děti do družinek i stanů rozdělujeme tak, aby skupinky byly vyvážené věkově i počtem dětí. Vašemu požadavku se tedy budeme snažit vyhovět, ne vždy je ale v našich silách rozdělit děti přesně tak, jak si přejí ony nebo jejich rodiče.

Můžete ale být klidní - děti tráví většinu dne pohromadě nehledě na to, v jaké jsou skupince nebo s kým jsou ve stanu.