headerphoto

Antares

Jak vznikl tento oddíl? Děti oddílu Amazonky odrostly a jejich vedoucí se snažili přijít na něco neotřelého, co by přilákalo nové zájemce. Velký zájem o skupinové výlety nás přesvědčil o tom, že založíme oddíl zaměřený na výlety a společné akce, kterých se budou moci zúčastnit nejen děti z Brna, ale i jeho blízkého okolí. A tak jsme tady.Lov prasátka

V rámci jednodenních akcích jsme si prohlédli brněnskou ZOO, navštívili aquapark ve Vyškově i brněnskou hvězdárnu a v zimě jsme vyrazili bruslit. Ani na třídenních výletech nezahálíme a poznáváme nové netradiční sporty jako je ringo, ufobal a špaček, učíme se kuchtit, poznávat přírodu a poradit si všude a se vším.

Mnohé z našich plánů se od roku 2000, kdy výletový oddíl vznikl, podařilo uskutečnit, a my doufáme, že se nám podaří přichystat ještě lepší výlety v rámci let příštích.

ŠpekáčkyCo teď chystáme?

V oddíle se nám momentálně sešla spousta sportovně naladěných vedoucích a hlavně talentované dětičky, které se nebojí trochy pohybu a chtějí si vyzkoušet netradiční sporty, ke kterým se jinak nemají šanci dostat. Proto jsme se rozhodli, že spíše než na spoustu her se více zaměříme na nové sporty, jako jsou ufobal, ringo, ale i baseball a spoustu dalších.

Věříme, že právě touha po pohybu a láska ke sportu bude to, co nás do budoucna stmelí ještě více, než dnes. Sportem ku zdraví!

Kontaktní spojení

oddílová vedoucí:
Veronika Cejpková
tel.: 733 177 478
mail: vercacejpkova@gmail.com

Oddílový web

Máte-li zájem o více informací o našem oddíle, podívejte se na naše internetové stránky. Najdete na nich vše o tom, co chystáme, fotky z akcí, zajímavosti a další...
http://antares.webnode.cz/