headerphoto

Pionýr, z. s. - pionýrská skupina Pavučina

TrpaslíciJsme brněnská pionýrská skupina, která se stará o volný čas (nejen) brněnských dětí. V průběhu roku provozujeme 2 oddíly s pravidelnými schůzkami, dále pořádáme různé akce - soutěžní odpoledne, jednodenní a třídenní výlety. Během letních prázdnin potom naše činnost vrcholí letními tábory na Vysočině.

Oddíly se scházejí jednou týdně v naší klubovně a jsou vedeny proškolenými vedoucími. Náplň přibližně dvouhodinové schůzky je přizpůsobena zaměření oddílu (výtvarné a rukodělné, sportovní nebo turistické zaměření). Všechny oddíly pořádají jedno či vícedenní výlety do přírody, kde si děti mohou vyzkoušet a naučit se tábornické dovednosti, např. vaření na ohni, vázání uzlů, ale i ohleduplnosti k přírodě, poznávání přírody samotné a spousty dalších. Kromě toho si zahrají spoustu her a stráví příjemný čas mimo ruch velkoměsta.

Tábor se ŽofkouTábory pořádáme prakticky pro všechny věkové kategorie. Máme tábory pro rodiče s malými dětmi, dále nabízíme tábory pro děti ve věku 6-9 let a samozřejmě také tábory pro děti od 10 do 15 let.

Pořádané akce nejsou určeny pouze registrovaným členům. Pro děti z blízkého okolí, které nemohou v týdnu navštěvovat schůzky, pořádáme třídenní výlety mimo Brno, ale i jednodenní akce jako dětský den. Po celou dobu letních prázdnin organizujeme (letos) pět turnusů letních táborů u obce Veselá.

Změna názvu aneb kam zmizela 13. PS S.T.O. Pavučina?

1.1.2014 vstoupil v platnost nový občanský zákoník, který mimo jiné mění pravidla pro názvosloví zájmových spolků a podobných sdružení. V souladu s ním jsme tak museli změnit náš název - tato proměna je vyžadována zákonem a nemá žádný vliv na nás jako na právnickou osobu. Stále jsme ta stejná organizace, jen s novým názvem :)